Onderzoek – Synonyms, Antonyms, Meaning, Definition and More

Standard Synonyms

Investigation
Inquiry
Study
Research
Examination

Slang Synonyms

Nosey parker
Busybody
Gossip
Busybody

Academic Synonyms

Research
Investigation
Inquiry
Study
Examination
Search

Old English Synonyms

Search
Research
Investigation
Inquiry.

Regional Synonyms

Investigation
Research
Inquiry
Examination
Study

Industry-specific Synonyms

Research
Investigation
Study
Inquiry

Antonyms

Vergadering
Bijeenkomst
Bedrijf
Werk

Meaning

Onderzoek is a Dutch word meaning “research.”

Definition

Onderzoek is a Dutch word that means “research.”

Example Sentences

1. Het onderzoek toont aan dat er een toenemende trend is van mensen die klagen over hoofdpijn.
2. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de meerderheid van de bevolking voorstander is van hervormingen.
3. Dit onderzoek is van groot belang voor het beleid van de overheid.
4. Het onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een significante toename van het aantal depressieve mensen in onze samenleving.